102

El fet de competir (Jordi Albacete)
OPINIÓ
Circular nº 16 - Abril 2016